Dit is de website van www.werkenbijxenos.nl. Bij een bezoek aan onze website registreren wij:
 • jouw surfgedrag op onze website
 • jouw e-mailadres als je aan ons communiceert
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld je sollicitatiegegevens, CV en motivatie).
Hieronder kun je meer lezen over onze privacy voorwaarden en cookies.

Privacy

Privacy voorwaarden

Xenos hecht grote waarde aan een juiste verwerking van persoonsgegevens. Deze verwerking is volgens de bestaande wet- en regelgeving in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin privacy voorop staat. Door het versturen van dit sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens en eventuele bijbehorende documenten, worden verwerkt door Xenos en daarmee opgenomen worden in onze database.

De verwerking van jouw gegevens is voor Xenos noodzakelijk om te voldoen aan de richtlijnen van de nieuwe wet- en regelgeving. In deze wet- en regelgeving staat omschreven dat de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als er sprake is van het behartigen van een gerechtvaardigd belang. In het geval van Xenos bestaat dat belang uit het werven van geschikt nieuw personeel. Deze gegevens worden door Xenos vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure van Xenos. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen die binnen Xenos zijn belast met de werving en selectieactiviteiten. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of dit bijdraagt aan het behartigen van een gerechtvaardigd belang.

Welke gegevens worden er verzameld?

Xenos verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of middels formulieren en/of aangehechte CV’s via deze website en sollicitaties die Xenos per post of rechtstreeks in het filiaal ontvangt. Xenos verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten via persoonlijke contacten, telefoongesprekken en e-mail. Xenos slaat de volgende persoonsgegevens op in haar database: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en geslacht), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Hoe bewaart Xenos deze gegevens?

Xenos bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, bewaart Xenos de gegevens gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven in dit sollicitatieformulier. Tijdens de online werving- en selectieprocedure dient de sollicitant op het sollicitatieformulier aan te geven of Xenos de sollicitant mag benaderen voor toekomstige vacatures en daarmee de gegevens dus langer mag bewaren. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft, bewaart Xenos de gegevens van de betreffende sollicitant gedurende één jaar. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, worden – in het geval een sollicitant wordt afgewezen - de gegevens vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd uit de database. Indien een sollicitant wordt aangenomen, bewaart Xenos de gegevens tot het moment dat de sollicitant is ingevoerd in het personeelssysteem van Xenos.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die Xenos bewaart. Xenos maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk door een schriftelijk verzoek in te dienen richting het Servicekantoor, afdeling klantenservice. De sollicitant heeft ook het recht om Xenos te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren, aan te vullen of onder bepaalde voorwaarden te beperken of te verwijderen. Onder omstandigheden heeft de sollicitant ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (“dataportobiliteit”). Dat wil zeggen dat de sollicitant in bepaalde gevallen Xenos mag vragen om gegevens beschikbaar te stellen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Xenos gaat in op dit verzoek, mits dit relevant is voor de sollicitatieprocedure.

De sollicitant heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

De rechten van Xenos

Xenos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je als sollicitant van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij je sollicitatiegemak op de recruitmentsite van Xenos. Ze helpen ons je voorkeuren onthouden en het navigeren door de recruitmentsite te vergemakkelijken.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op een van onderstaande links om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van werkenbijxenos.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Xenos gebruikt cookies op werkenbijxenos.nl voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het solliciteren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen

 • het mogelijk maken om inhoud van onze website te delen via social media;

 • het mogelijk maken te reageren op onze website

 • het meten van het gebruik van de website

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, tevens met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

 • het optimaliseren van de website

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De vacatures, artikelen en video's die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Xenos heeft daar geen invloed op.

Slotopmerking

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met [email protected]

Job alert

Wil je nooit een vacature missen?